Lucien Dedichen

Lucien Claudius Dedichen (1867–1944)
Norwegian physician, practiced among other places at Gausdal Sanatorium from 1916, and at Modum Bad from 1928. Had his portrait painted by Munch.

Related persons

Letters and letter drafts (not translated) from Edvard Munch to Lucien Dedichen

There are 2 letters and letter drafts for this recipient in the digital archive.

Munchmuseet, MM N 1658.    Dated 10.1.1934. «Tusind takk for Din lykønskning til min 70 årsdag. Ja jeg må si jeg er forholdsvis bra de senere par år – Jeg er oftere fristet til at si at jeg aldrig før har været frisk og at jeg nu oftere har følelsen af at være det. Nu ja – kraften er jo der ikke naturligvis –»
Munchmuseet, MM N 3488.    Not dated. « Det er meget vigtig for mig at få en bevidnelse fra Dig – Jeg plages h{ … }alvt til døde med opdrag og utstillinger og ing{ … }en vil ta hensyn til at jeg fortæller jeg må ha ro – D{ … }u { … }kjenner jo min nervøsitet – og Du vet ihvertfald at jeg i 15 år aldri har været i det min{ … }dste selskab – Det kan jo ikke forklares på annen måte end at selskab er skad trættende for mig – Når jeg nu i et år jævnlig føler har følt svimmelhed så er det i alle tilfæld{ … }er { … }af træthed og overanstrængelse – Du finner får vist lavet … et noget jeg Du kan so som kan hjælpe mig – For mig er det ihvertfald en { … }tortur at væ{ … }re sammen med flere menn{ … }esker på en gang – og ligeledes {V}foretninger.»